Een AOV is een verzekering die beschermt tegen het verlies van inkomsten als gevolg van een ziekte of arbeidsongeschiktheid. Met een AOV is iemand dus verzekerd van een inkomen als diegene ziek of arbeidsongeschikt raakt. Daarbij wordt overigens niet alleen een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gegeven. Een AOV kan ook helpen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Denk hierbij aan het aanbieden van een periodieke gezondheidscheck, werkplekaanpassingen en coaching voor lastige situaties op werk of privé.


Voordelen 

De belangrijkste voordelen van een AOV zijn:

 

Financiële zekerheid 
Met een AOV is iemand verzekerd van een inkomen als diegene door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Hierdoor hoeft diegene zich zorgen te maken over het wegvallen van inkomen en kan diegene zich volledig richten op het herstel.

Maatwerk oplossing 
Een AOV kan volledig op maat worden gemaakt, zodat deze goed aansluit op de specifieke situatie en wensen.

Fiscaal voordeel 
De premie die wordt betaald voor een AOV is aftrekbaar van de belasting. Hierdoor betaal je netto minder premie.

Vroegtijdige interventies 
Veel AOV's bieden ook preventieve maatregelen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat iemand gezond blijft en zodoende kan arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.


Waarom een AOV

Een AOV is met name bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Zij hebben namelijk bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geen recht op loondoorbetaling of een uitkering van de overheid. Een zelfstandig ondernemer moet dus zelf zorgen voor financiële bescherming. Een AOV kan u helpen om financiële zekerheid te behouden en ervoor zorgen dat er voldoende geld is om het bedrijf draaiend te houden en om ook dezelfde levensstandaard te houden waardoor diegene rustig kan herstellen.

 


Belangrijk bij afsluiten

Er zijn diverse soorten AOV mogelijk met ook vele variaties wat betreft de uitgangspunten. De premie van een AOV is dan ook afhankelijk van de wensen en van de situatie van de ondernemer. Denk hierbij onder andere aan factoren zoals beroep, leeftijd, gezond en daarbij ook welke wensen er zijn mbt de hoogte van de uitkering, de eigen risicotermijn, uitkeringsduur en indexatie van de uitkering of het verzekerde bedrag. Bij het afsluiten van een AOV zijn er verschillende zaken waarop gelet moet worden. Wij hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet:

 

1. Verzekeraar 
Kies niet alleen een verzekeraar met een goede reputatie en solide financiële positie, maar kijk ook of deze goede diensten aanbiedt mbt preventie en re-integratie.

2. Premie
De premie die betaald moeten worden is afhankelijk van verschillende factoren zoals beroep, leeftijd en gezondheid. Het is belangrijk om de premies van verschillende verzekeraars goed te vergelijken met elkaar. Houd er daarbij rekening mee dat goedkoop niet altijd de beste keuze is.

3. Wachttijd
De wachttijd is de periode tussen het moment van ziekte of arbeidsongeschiktheid en het moment waarop de verzekeraar start met het uitkeren. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Houd er wel rekening mee dat er in deze periode dan vaak geen inkomen is.

4. Uitkeringsduur
De uitkeringsduur is de periode waarin de verzekeraar uitkeert bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Let hierbij goed op de maximale uitkeringsduur van de verzekeraar en kies een uitkeringsduur die past bij de persoonlijke situatie. Houd daarbij ook rekening mee of er verschillende bedragen van toepassing zijn binnen de uitkeringsduur.


5. Dekking

Niet elke vorm van ziekte of arbeidsongeschiktheid komt in aanmerking voor een uitkering. Controleer daarom altijd goed welke arbeidsongeschiktheidsoorzaken gedekt zijn.


6. Dek???
Niet

 

Belasting en AOV

Wanneer een AOV gaat uitkeren dan zijn de uitkeringen belast. De verzekeraar is wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden op de periodieke uitkeringen. Houd er dus rekening mee dat het verzekerde bedrag op de polis een bruto bedrag betreft. Daarentegen zijn de premies van een AOV aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De premies die op de polis staan zijn dus bruto premies. 

 

Beoordeling AO

Er zijn verschillende criteria mogelijk met betrekking tot het beoordelen van arbeidsongeschiktheid. De beoordeling kan plaatsvinden basis van:


1. Beroepsarbeidsongeschiktheid
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre iemand in staat is om diens eigen beroep uit te oefenen. Dit is de meest uitgebreide vorm, waarbij de kans het minst is dat wordt bepaald dat iemand nog kan werken. 

2. Passende arbeidsongeschiktheid 
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre iemand nog in staat is om werkzaamheden uit te voeren die passen bij diens opleiding en ervaring.

3. Gangbare arbeidsongeschiktheid
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre iemand nog in staat is om enig werk te doen. Dit is minst uitgebreide vorm, waarbij de kans het grootst is dat wordt bepaald dat iemand nog in staat is om te werken.


Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Naast het adviseren en beheren van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen wij bijvoorbeeld ook worden ingeschakeld voor een second opinion.

Advies

Welke AOV het meest passend is hangt af van diverse factoren. Om je van een goed advies te kunnen voorzien bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: Inzicht werkzaamhedenFinanciële positie, Risicobereidheidloondoorbetaling, wensen en toekomstplannen, Kennis en ervaring

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Dit gebeurt conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt er een ontwerp verzekering vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat de beste keuze is. Binnen ons advies ontvang je altijd een onderbouwing van ons advies. Naast prijsstelling worden ook de voorwaarden,  producteigenschappen, performance en communicatie hierin meegenomen.

Wanneer de AOV is ingeregeld, begeleiden wij je volledig bij het doorvoeren van de nieuwe verzekering. Wij begeleiden je bijvoorbeeld mbt uitleg over de nieuwe portal en het uitleggen van de administratieve werkwijze van de nieuwe verzekeraar.

Wij communiceren altijd voordat een adviestraject wordt opgestart een duidelijke tijdslijn, zodat het geheel duidelijk is hoe lang het adviestraject gaat duren. Vervolgens kunnen wij gezamenlijk een planning maken.

Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de AOV is ingeregeld, gewijzigd of overgesloten naar een andere verzekeraar dan start de beheerperiode. Het beheren van de verzekering is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Helpdesk voor vragen 
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

Bijstand bij conflicten
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
Hulp bij werkwijze portal


Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: