Bescherm uw startup met een verzuimverzekering

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 16:28

Startups bevinden zich vaak in een dynamische en veeleisende omgeving, waarin onzekerheid en risico's inherent zijn aan het streven naar innovatie en groei. Een aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien in de opstartfase is het implementeren van een verzuimverzekering. In dit artikel leest u waarom het hebben van een verzuimverzekering van belang is voor startups en hoe deze kan bijdragen aan het waarborgen van de gezondheid en continuïteit van het bedrijf.

 

 

Waarom een verzuimverzekering?


Onderstaand treft u de meest belangrijke redenen aan waarom een verzuimverzekering van belang is voor startups die personeel in dienst hebben.


Risico's van verzuim 

Verzuim, ofwel het uitvallen van werknemers door ziekte of letsel, kan een aanzienlijke impact hebben op de operationele efficiency van een startup. Voor een jong bedrijf kan het plotselinge uitvallen van een medewerker bijvoorbeeld leiden tot vertragingen in projecten, verlies van expertise en zelfs verstoring van klantrelaties. Het is daarom van groot belang dat startups zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met verzuim en proactieve maatregelen nemen om deze risico's te beperken.

Continuïteit en productiviteit

Een goed doordachte verzuimverzekering biedt startups de nodige bescherming om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. Door tijdige en kwalitatief goede arbodienstverlening te waarborgen voor zieke werknemers, kunnen startups hun teamleden sneller weer op de been krijgen. Dit heeft directe voordelen voor de productiviteit en helpt verstoringen in de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Aantrekken professionals

Startups zijn vaak in concurrentie om getalenteerde professionals aan te trekken. Het aanbieden van een verzuimverzekering met een interessant gezondheidsprogramma kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. Potentiële werknemers voelen zich meer gewaardeerd en beschermd in een werkomgeving waar hun gezondheid serieus wordt genomen. Bovendien kan dit ook het behouden van professionals bevorderen, omdat medewerkers zich hierdoor gewaardeerd en ondersteund voelen.

Financiële bescherming

Het financiële aspect van verzuim moet ook niet over het hoofd worden gezien. Voor startups met beperkte middelen kan de kostenpost van loondoorbetaling, het reïntegreren van zieke medewerkers en het vervangen van arbeidskrachten snel oplopen. Een goede verzuimverzekering biedt financiële bescherming door een deel van deze kosten te dekken, waardoor de financiële stabiliteit van de startup behouden blijft, met name in tijden van onverwachte uitval.

Belangrijke aspecten


Het afsluiten van een verzuimverzekering voor startups vereist zorgvuldige overweging van verschillende aspecten om ervoor te zorgen dat de verzuimverzekering goed aansluit bij de (snel veranderende) behoeften en risico's van het bedrijf. Enkele belangrijke aspecten om te overwegen zijn onder meer:

 

Flexibiliteit

Het is belangrijk om een verzuimverzekering te kiezen die flexibel is, zodat u deze kunt aanpassen aan de snel veranderende behoeften van uw startup.

Afspraken met medewerkers 

Zorg ervoor dat de dekking van de verzuimverzekering volledig aansluit op de afspraken die u heeft gemaakt met uw medewerkers. Controleer ook altijd of er verplichtingen zijn vanuit een CAO. 

Marktonderzoek

Er zijn vele verschillende mogelijkheden voor het afsluiten een verzuimverzekering, waarbij verzekeraars eigen tarieven rekenen. Het is daarom belangrijk om een gedegen marktonderzoek uit te voeren, zodat u de juiste verzuimverzekering vindt die het meest  passend en interessant is voor uw startup. 

Uitgangspunten

Er zijn vele mogelijkheden met betrekking tot de uitgangspunten binnen een verzuimverzekering. Kijk met name kritisch naar de mogelijkheden rondom: Dekking, wachttijd, werkgeverslasten en premie(stabiliteit).

Uitsluitingen

Controleer altijd goed welke situaties zijn uitgesloten binnen de verzekering. Zorg ervoor dat u begrijpt welke risico's mogelijk niet worden gedekt en welke risico's u eventueel extra kunt verzekeren. Raadpleeg hiervoor ook de polisvoorwaarden.

Arbodienst

Een verzuimverzekering bevat veelal ook verzuimbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienstverlener. Er zijn veelal diverse pakketten mogelijk. Denk hierbij aan een basispakket, activiteitenpakket of een uitgebreidpakket. Let vooral op welke diensten er in het pakket worden vergoedt en voor welke diensten u een aanvullende nota kunt ontvangen. 


Conclusie


Het investeren in een verzuimverzekering is een must voor iedere startup dat personeel in dienst heeft. Door bewust te zijn van de risico's van verzuim en proactief te handelen om deze risico's te beperken, kunnen startups een solide basis leggen voor groei en succes. Het waarborgen van de gezondheid en welzijn van het team is niet alleen ethisch, maar ook een investering in de veerkracht en continuïteit van het bedrijf op lange termijn.

Meer informatie


Heeft u vragen over dit artikel of wil u hierover geheel vrijblijvend eens overleggen? Neem dan gerust contact op met Jordi van Vugt. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-15222680 of stuur een e-mail naar jvanvugt@simtra.nl.

 


Contact


Neem gerust eens contact op met ons. 


Simtra B.V.


Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht


Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.


Volg ons


Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: