Duurzame beleggingen binnen een pensioenregeling

Gepubliceerd op 11 april 2024 om 17:54

Duurzaamheid is een begrip dat niet meer weg te denken is in de wereld van beleggen. Het idee van duurzaam beleggen gaat verder dan enkel financieel rendement behalen. Het omvat ook het streven naar positieve impact op milieu, maatschappij en governance (ESG). Dit spreekt zowel beleggers als pensioendeelnemers aan. In dit artikel zullen we verkennen wat duurzaam beleggen in een collectieve pensioenregeling inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden geïmplementeerd.

 

Duurzaam beleggen


Duurzaam beleggen in een collectieve pensioenregeling houdt in dat de verzekeraar ervoor kiest om de pensioenbijdragen van de deelnemers te beleggen in bedrijven, fondsen of projecten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Deze criteria kunnen betrekking hebben op milieuaspecten (zoals klimaatverandering en natuurbehoud), sociale aspecten (zoals arbeidsrechten en diversiteit) en governanceaspecten (zoals transparantie en bestuurspraktijken).

Impact

In een tijd waarin milieuproblemen en sociale kwesties steeds prominenter worden, groeit de bewustwording rond duurzaam beleggen binnen collectieve pensioenregelingen. Duurzaam beleggen biedt niet alleen financieel rendement, maar het draagt ook bij aan een positieve maatschappelijke impact en bevordert langetermijnwaarden zoals milieuverantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verzekeraars beheren het geld van grote groepen mensen en hebben daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door duurzaam te beleggen, kunnen zij bijdragen aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties.

Risicobeheer

Duurzaamheidsrisico's, zoals klimaatverandering en sociale onrust, kunnen op de lange termijn financiële risico's met zich meebrengen voor beleggers. Door duurzaam te beleggen, kunnen verzekeraars deze risico's verminderen en de financiële stabiliteit op lange termijn waarborgen.

Implementatie


Het integreren van duurzaamheid in beleggingsstrategieën is een groeiende trend binnen de financiële wereld, gedreven door zowel ethische overwegingen als de noodzaak om langetermijnrendementen te waarborgen. Binnen deze evolutie speelt de integratie van duurzaam beleggen in collectieve pensioenregelingen een belangrijke rol. Het streven naar duurzaamheid in pensioenregelingen biedt niet alleen de mogelijkheid om positieve sociale en milieueffecten te genereren, maar kan ook bijdragen aan het beheersen van risico's en het verbeteren van rendementen op de lange termijn.

 

Duurzaamheidsbeleid

Verzekeraars kunnen een duidelijk duurzaamheidsbeleid opstellen waarin wordt beschreven hoe zij duurzaamheid integreren in hun beleggingsbeslissingen. Dit beleid kan criteria bevatten voor de selectie en monitoring van duurzame beleggingen.

ESG beleid

ESG factoren kunnen worden geïntegreerd in het beleggingsproces van verzekeraars. Dit houdt in dat bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governanceoverwegingen, naast financiële overwegingen.

Actief engagement

Verzekeraars kunnen actief betrokken zijn bij de bedrijven waarin ze beleggen door middel van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het voeren van dialogen met het management over duurzaamheidskwesties.

Impact beleggingen

Verzekeraars kunnen ervoor kiezen om een deel van hun portefeuille te beleggen in impact beleggingen die gericht zijn op het behalen van meetbare sociale of milieu impact, naast financieel rendement.

 


Conclusie


Duurzaam beleggen binnen collectieve pensioenregelingen biedt een kans voor medewerkers om niet alleen financiële rendementen te behalen, maar ook positieve impact te genereren op de samenleving en het milieu. In de praktijk zien wij dan ook dat medewerkers veel interesse hebben om duurzaam te beleggen binnen de pensioenregeling. Het is daarom van belang om te onderzoeken op welke manier verzekeraars omgaan binnen hun beleid en propositie met duurzame beleggingen.   

Meer informatie


Heeft u vragen over duurzaam beleggen? Neem dan gerust contact op met Jordi van Vugt. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-15222680 of stuur een e-mail naar jvanvugt@simtra.nl.

 


Contact


Neem gerust eens contact op met ons. 


Simtra B.V.


Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht


Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.


Volg ons


Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: