WIA verzekeringen voor medewerkers

Gepubliceerd op 7 juni 2024 om 17:05

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een belangrijke voorziening in Nederland voor medewerkers die arbeidsongeschikt raken. WIA verzekeringen zorgen ervoor dat de inkomensdaling wordt beperkt voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden en voordelen van WIA verzekeringen.


Verschillende verzekeringen 

Na twee jaar ziekte komt een arbeidsongeschikte medewerker veelal in de WIA terecht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van diverse factoren, zoals de duur van het arbeidsverleden en ook de mate van arbeidsongeschiktheid en het benutten daarvan. Dit kan ervoor zorgen dat een arbeidsongeschikte medewerker er qua inkomsten flink op achteruit gaat. Door het afsluiten van een WIA verzekering is het mogelijk dat de inkomstendaling wordt beperkt. Er zijn verschillende soorten van WIA verzekeringen. De twee meest gangbare WIA verzekeringen zijn:

WGA Hiaat Uitgebreid

Wanneer een medewerker na 2 jaar tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is dan ontvangt diegene een WGA uitkering. Dit leidt vaak tot een inkomensderving omdat de uitkering afhankelijk is van het benutten van de mate van arbeidsongeschiktheid en is daarnaast ook gemaximeerd op de maximale WIA loongrens (van € 71.628,00 in 2024). Een WGA Hiaat Uitgebreid verzekering zorgt voor een aanvulling tot veelal 70% van het oude salaris.

WIA Excedent

Een WGA Hiaat Uitgebreid verzekering biedt dekking tot de maximale WIA loongrens van € 71.628,00 (in 2024). Een WIA excedent verzekering biedt vooral dekking voor het salaris dat boven deze loongrens ligt. Deze verzekering heeft met name als doel om het inkomensverlies boven de WIA loongrens op te vangen voor arbeidsongeschikte medewerkers die langer dan twee jaar tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, waardoor ze recht hebben op een WIA uitkering vanuit de overheid.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

In de competitieve arbeidsmarkt van vandaag zijn secundaire arbeidsvoorwaarden een cruciaal element voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die werkgevers kunnen aanbieden is een WIA verzekering. Er zijn diverse redenen waarom het nuttig is voor een onderneming om WIA Verzekeringen aan te bieden aan hun medewerkers. Denk hierbij aan het volgende:

 

Financiële zekerheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan leiden tot financiële stress en onzekerheid. WIA verzekeringen bieden een voorziening die de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzacht. Waardoor hun levensstandaard kan worden gehandhaaft.

Werkgeversimago

Werkgevers die WIA verzekeringen aanbieden, tonen betrokkenheid bij het welzijn van hun medewerkers. Dit draagt bij aan een positief werkgeversimago en kan helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en ondersteund, wat de werktevredenheid en loyaliteit vergroot.

Aanvulling op uitkering

De wettelijke WIA uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende loon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Voor veel medewerkers betekent dit een aanzienlijke inkomensdaling. WIA verzekeringen vullen deze uitkering aan.

Tevredenheid

Medewerkers die zich gesteund voelen door hun werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid, zijn vaak meer gemotiveerd en tevreden in hun werk. De wetenschap dat er een vangnet is, vermindert stress en verhoogt de werkplezier en productiviteit.


Conclusie

Het aanbieden van WIA verzekeringen aan medewerkers biedt meerdere voordelen. Het vult aan medewerkers de wettelijke WIA uitkering aan, biedt financiële zekerheid en draagt ook bij aan een positief werkgeversimago. Door een vangnet te bieden bij arbeidsongeschiktheid kunnen werkgevers de loyaliteit en tevredenheid van hun medewerkers vergroten. Wat uiteindelijk leidt tot een productievere en meer stabiele werkomgeving. In de hedendaagse arbeidsmarkt, waar goede secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker worden, zijn WIA verzekeringen een waardevolle toevoeging aan het arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over WIA werknemersverzekeringen? Neem dan gerust contact op met Jordi van Vugt. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-15222680 of stuur een e-mail naar jvanvugt@simtra.nl.

 


Contact

Neem gerust eens contact op met ons. 


Simtra B.V.


Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht

Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Volg ons

Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: