Een compagnonsverzekering is een verzekering voor ondernemers die samen een bedrijf hebben en de continuïteit van het bedrijf willen waarborgen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van één van de compagnons. De verzekering keert een bedrag uit aan de achterblijvende compagnon(s) in het geval van overlijden van een van de compagnons. Hiermee kan de aandelen van de overleden compagnon worden overgenomen van de erfgenamen van de overleden compagnon. Zodoende kan voorkomen dat het bedrijf moet worden verkocht of dat de erfgenamen van de overledene betrokken raken bij het bedrijf.


Een compagnonsverzekering

Het doel van de compagnonsverzekering is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, waarbij ook de belangen van de achterblijvende compagnon(s) en erfgenamen van de overleden compagnon te beschermen. Het is daarbij bij enkele aanbieders mogelijk om ook een dekking bij arbeidsongeschiktheid op te nemen. De verzekering keert dan bij arbeidsongeschiktheid in sommige gevallen een uitkering uit welke kan worden gebruikt voor vervanging van de arbeidsongeschikte compagnon, bijvoorbeeld door het inhuren van vervanger.

Voordelen

Een compagnonsverzekering biedt de volgende voordelen:

Continuïteit van het bedrijf 
De verzekering zorgt ervoor dat de achterblijvende compagnon(s) het aandeel van de overleden compagnon kunnen overnemen van diens erfgenamen. Hiermee kan het bedrijf blijven voortbestaan zonder dat het moet worden verkocht.

Fiscale voordelen
De premies voor een compagnonsverzekering zijn in de meeste gevallen als bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar. Daarbij zijn de uitkeringen belastingvrij wanneer deze worden gebruikt voor het overnemen van de aandelen van de erfgenamen van de overleden compagnon.

 

Zekerheid voor alle betrokkenen 
De verzekering biedt zekerheid aan alle betrokken partijen omdat het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid van de compagnons wordt afgedekt. Denk aan de compagnons zelf, de betrokken familieleden, werknemers en ook klanten.

Geen financiële lasten
De verzekering zorgt ervoor dat er geen financiële lasten ontstaan bij de overblijvende compagnon(s) of de erfgenamen van de overleden compagnon, omdat er direct geld beschikbaar is om de aandelen van de erfgenamen van de overleden compagnon over te nemen.

 

Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van compagnonsverzekeringen. Naast het adviseren en beheren van compagnonsverzekeringen kunnen wij bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden voor een second opinion.

Advies

Welke compagnonsverzekering het beste past is afhankelijk van diverse factoren. Om een goed advies te kunnen geven bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Inzicht werkzaamheden en toekomstplannen met daarbij ook inzicht in de wensen, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring.

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Dit gebeurt conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt er een ontwerp compagnonsverzekering vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat de beste keuze is. Binnen ons advies onderbouwing ook altijd ons advies. Hierbij wordt naast prijsstelling ook de producteigenschappen, voorwaarden, performance en communicatiemiddelen beoordeeld door ons. 

Wij begeleiden ook bij het doorvoeren van de verzekering. Denk aan: uitleg mbt werking van de portal en indien gewenst extra uitleg over de administratieve werkwijze van de nieuwe verzekeraar. Zodat het duidelijk is hoe de nieuwe verzekeraar te werk gaat.


Wij communiceren altijd voordat een adviestraject wordt opgestart een duidelijke tijdslijn, zodat het geheel duidelijk is hoe lang het adviestraject gaat duren. Vervolgens wordt er gezamenlijk een planning gemaakt met betrekking tot de implementatie van de compagnonsverzekering.

Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de compagnonsverzekering is ingeregeld, gewijzigd of overgesloten naar een andere verzekeraar dan start de beheerperiode. Het beheren van de verzekering is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Helpdesk 
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

Bijstand bij conflicten
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
▶ Hulp bij werkwijze portal (indien aanwezig)

Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: