Binnen Simtra hebben wij een specifieke specialisatie gericht op IT bedrijven. Met kennis van de sector en de verzekeringsmarkt zijn wij de uitgelezen partij om uw verzekeringen onder te brengen. De korte lijnen zorgen ervoor dat de technologische ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen besproken blijven. Een naar uw onderneming aangepaste polis is hiervoor cruciaal.

Onze aanpak


Wij nemen u in simpele en transparante stappen mee in de verzekeringsmogelijkheden die er zijn voor IT bedrijven. Wij denken als betrokken partner met u mee in alle verschillende fases van de bedrijfsvoering en adviseren over de verzekeringsmogelijkheden. Van een reguliere aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot personele verzekeringen bij een uitbreiding van de onderneming. 

Aansprakelijkheid


Een IT bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade. Dit risico kan afgedekt worden met een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Bijvoorbeeld voor wanneer een verkeerde koppeling in een code is gemaakt of een systeem of server uitvalt. Maar ook wanneer een opdrachtgever ontevreden is en deze de IT bedrijf aanspreekt voor een beroepsfout. Krijgt een IT bedrijf een schadeclaim? Dan kan dat behoorlijk wat geld kosten en mogelijk ook reputatieschade opleveren.

Voorkom een schadeclaim

Uiteindelijk wil iedereen voorkomen dat er een schadeclaim volgt. Om de kans op een aansprakelijkheidsstelling te beperken zijn er een aantal maatregelen mogelijk:

  • Het hanteren van goede algemene voorwaarden en deze altijd actie ter hand stellen aan de opdrachtgever;
  • Vooraf specifiek afspreken wat de opdracht is;
  • Ontwikkel systematiek om alle personeelsleden up-to-date te houden met de laatste kennis door de snelle ontwikkelingen in de sector.

Personeel 


Personeelsverzekeringen zijn essentieel voor IT bedrijven. In eerste instantie omdat deze verzekeringen kunnen helpen bij het aantrekken en/of behouden van hoogwaardig IT-talent. Zij kijken tegenwoordig steeds vaak naar de secundaire arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden, waaronder ook verzekeringen. Het aanbieden van WIA verzekeringen of een pensioenregeling kan hierbij helpen. Daarnaast bieden personeelsverzekeringen ook financiële bescherming aan het bedrijf zelf. Denk hierbij aan een verzuimverzekering met arbodienst voor wanneer medewerkers langdurig ziek raken. Gangbare verzekeringen


Het is voor een IT bedrijf belangrijk om het bedrijf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Onderstaand treft u enkele verzekeringen aan die nuttig kunnen zijn voor IT bedrijven:

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Deze verzekering biedt dekking bij schadeclaims als gevolg van fouten of nalatigheid bij het uitvoeren van professionele diensten. Denk hierbij aan het geven van advies of het ontwikkelen van software.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Deze verzekering biedt dekking bij schadeclaims van derden als gevolg van uw bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan fouten in software of systeemfouten.


Cyberverzekering
Deze verzekering biedt dekking bij schadeclaims en kosten als gevolg van een cyberaanval. Denk hierbij aan het verlies van gegevens of het hacken van computersystemen.

Inboedelverzekering
Deze verzekering biedt dekking bij schade aan uw bedrijfsmiddelen. Denk hierbij aan computers, printers en meubilair, als gevolg van een incident zoals brand, waterschade of diefstal.

Ziekteverzuimverzekering
Deze verzekering biedt dekking waarmee de loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee ziektejaren van een medewerker betaald kunnen worden. 

Pensioenregeling (voor medewerkers)
Pensioenopbouw vinden medewerkers vaak erg belangrijk. Een pensioenregeling kan daardoor goed worden ingezet als secundaire arbeidsvoorwaarden.

NIS2 wetgeving


Het doel van de NIS2 wetgeving is de versterking van de cybersecurity in de Europese Unie door ervoor te zorgen dat belangrijke dienstverleners en digitale dienstverleners passende beveiligingsmaatregelen implementeren en beveiligingsincidenten melden. Dit draagt bij aan de bescherming van kritieke infrastructuren en essentiële diensten in de EU en helpt om potentiële cyberdreigingen en risico's te verminderen. IT bedrijven die actief zijn in de EU moeten zich bewust zijn van de relevante voorschriften en ervoor zorgen dat ze aan de beveiligingseisen voldoen. Voor IT bedrijven zijn met name de volgende aspecten van de NIS2 wetgeving van belang: 

 

Belangrijke dienstverleners 

NIS2 identificeert specifieke sectoren en dienstverleners als belangrijk voor de continuïteit van essentiële diensten en kritieke infrastructuur. IT bedrijven die activiteiten in deze sectoren aanbieden, kunnen als belangrijke dienstverleners worden beschouwd en moeten aan strengere beveiligingsnormen voldoen.

 

Beveiligingsmaatregelen

IT bedrijven moeten passende beveiligingsmaatregelen implementeren om de beveiliging van hun netwerken en informatiesystemen te waarborgen. Dit omvat het identificeren en mitigeren van risico's, het vaststellen van beveiligingsbeleid en beveiligingsprocedures, het monitoren van beveiligingsincidenten en het implementeren van beveiligingsmaatregelen.

Rapportageverplichtingen

NIS2 legt rapportageverplichtingen op aan belangrijke dienstverleners en digitale dienstverleners. Dit geldt ook voor op IT bedrijven. Ernstige beveiligingsincidenten moeten bijvoorbeeld gemeld worden aan de nationale autoriteiten en, indien nodig, aan andere relevante entiteiten.

 

Samenwerking en boetes

IT bedrijven moeten samenwerken met nationale autoriteiten om de beveiliging van hun netwerken en informatiesystemen te verbeteren. Dit kan onder meer het delen van relevante informatie en expertise omvatten. NIS2 voorziet in boetes en sancties voor overtredingen van de wetgeving. IT ondernemingen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor financiële sancties.

Meer weten?


Indien u vragen heeft over welke dienstverlening wij kunnen aanbieden voor uw onderneming neem dan gerust contact op met Jordi van Vugt. Hij staat u graag te woord. Jordi is telefonisch bereikbaar op 06-15222680 of stuur een e-mail naar jvanvugt@simtra.nl.


Contact

Neem gerust eens contact op met ons. 


Simtra B.V.

Telefoon: 010-3412161 
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht

Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

 

Volg ons

Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: