Medewerkers zijn heel belangrijk voor een onderneming, daarom is het van groot belang dat er voor hun goed wordt gezorgd. Het aanbieden van een pensioenregeling kan hieraan een goede bijdrage leveren. De meeste medewerkers en ook werkzoekenden zien een pensioenregeling vaak als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Niet alleen voor het opbouwen van pensioen voor later, maar ook met betrekking tot de gevolgen bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.


Een collectieve pensioenregeling

Een goede pensioenregeling bestaat uit meer dan alleen het opbouwen van een pensioenvoorziening voor later. Naast het opbouwen van een pensioen kunnen ook de volgende onderdelen worden toegevoegd: Partner- en wezenpensioen, Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een ANW-hiaat. Door maatwerk zorg je voor de juiste pensioenregeling. Een collectieve pensioenregeling wordt door ondernemingen veelal ingezet om de medewerkers te verzorgen. Dit wordt dan ook vaak gezien als goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Het is in Nederland voor een onderneming niet verplicht om een pensioenregeling af te sluiten voor de medewerkers, behalve wanneer er sprake is van een verplicht beroepspensioenfonds voor de branche waarin de onderneming actief is. Voor bepaalde branches geldt namelijk een verplichte aansluiting tot het beroepspensioenfonds, als gevolg vanuit de CAO. Denk hierbij aan beroepen in de gezondheidszorg en de uitzendbranche. 

Nieuw pensioenstelsel (op komst!)

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en werken ook niet meer hun hele leven bij één bedrijf. Daarbij is de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden verslechterd. Belangrijk is dat het pensioenstelsel hierop blijft aansluiten. Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders werken daarom momenteel aan een nieuw pensioenstelsel. Wij raden aan om hiermee rekening te houden wanneer je besluit om de collectieve pensioenregeling te wijzigen of over te sluiten naar een andere pensioenuitvoerder. Hanteer hiervoor zoveel mogelijk de uitgangspunten die aansluiten bij de verwachte wijzigingen. Zodat de pensioenregeling gelijk ook toekomstbestendig is (voor zover mogelijk is). Blijf er uiteraard wel rekening mee houden dat er nog geen definitief besluit is genomen met betrekking tot de voorgenomen pensioenwetswijzigingen. Wij nemen de voorgenomen wetwijzigingen uiteraard altijd mee in onze aanpak.

Omdat de voorgenomen wetswijzigingen nog niet definitief zijn aangenomen kunnen we voor nu alleen nog de verwachtingen aangeven. De verwachte wijzigingen zijn:

1. Het pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker;
2. Pensioenopbouw wordt leeftijdsonafhankelijk (gelijkblijvende inleg);
3. De AOW leeftijd gaat minder snel stijgen (geldt al sinds 1-1-2020);

4. Er komen betere afspraken mbt vervroegd stoppen met werken;
5. Het partner- en wezenpensioen wordt eenvoudiger;
6. Er komt meer keuze op moment van pensionering.

 

De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 juli 2023 of 1 januari2024. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027 of 1 januari 2028. Belangrijk is dat uw medewerkers en u weten dat uw collectieve pensioenregeling gewijzigd gaat worden bij de invoering van het Pensioenakkoord ergens in deze periode.

 


Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van pensioenen. Naast het adviseren en beheren van pensioenregelingen kunnen wij bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden voor een second opinion of het opzetten van een volledig nieuw communicatieplan richting medewerkers.

Advies

Welke pensioenregeling het beste bij je onderneming past is afhankelijk van diverse factoren. Wat is bijvoorbeeld gebruikelijk in jullie branche, hoe ziet het personeelsbestand eruit en op welke wijze wil je jullie medewerkers belonen? Wellicht heb je ook een voorkeur voor bepaalde beleggingsstrategieën die je wil opnemen in de pensioenregeling, zoals duurzame beleggingen. Het is daarbij ook van belang om te weten of er verplichtingen zijn. Zijn jullie bijvoorbeeld werkzaam binnen een branche waarvoor een verplicht pensioenfonds geldt? Om je van een goed advies te kunnen voorzien bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Inzicht werkzaamheden en toekomst-plannen met daarbij ook inzicht in de wensen, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring en het personeel(beleid).

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Dit gebeurt conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt er een ontwerp pensioenregeling vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat voor jullie de beste keuze is. Binnen ons advies ontvang je altijd een onderbouwing van ons advies. Hierbij worden naast prijsstelling ook de voorwaarden, producteigenschappen, performance en communicatiemiddelen beoordeeld.

Wij begeleiden volledig bij het doorvoeren van de nieuwe pensioenregeling binnen de onderneming, ook richting jullie medewerkers. Denk aan: uitleg aan HR mbt portals en werkwijze verzekeraar. Maar ook aan deelnemersgesprekken en het aanleveren van informatieve (pensioen)documenten.

Wij communiceren altijd voordat een adviestraject wordt opgestart een duidelijke tijdslijn, zodat het jullie geheel duidelijk is hoe lang het adviestraject gaat duren. Vervolgens kunnen wij gezamenlijk een planning maken met betrekking tot de implementatie van de pensioenregeling en de pensioencommunicatie.

Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de collectieve pensioenregeling is ingeregeld, gewijzigd of overgesloten naar een andere pensioenuitvoerder dan start de beheerperiode. Het beheren van de pensioenregeling is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning
aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Helpdesk voor werkgever en medewerkers
Pensioencommunicatie
Ondersteuning bij life-events

Bijstand bij conflicten
Begeleiding medewerkers bij pensionering
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
Hulp bij werkwijze werkgever- en werknemersportal

 

Pensioencommunicatie

Het is belangrijk dat medewerkers ook goed geïnformeerd worden over hoe het pensioenstelsel in Nederland eruit ziet en wat de inhoud is van de pensioenregeling. Een goede uitleg over pensioen en de inhoud van de pensioenregeling is dan ook cruciaal. Dit kan in de vorm van een (groeps)presentatie. Wij raden echter aan om dit altijd middels persoonlijke gesprekken te doen. In de praktijk merken wij namelijk dat pensioen pas echt de interesse wekt bij medewerkers wanneer het duidelijk wordt wat dit persoonlijk betekent voor diegene. Dit lukt het beste wanneer de persoonlijke situatie goed inzichtelijk wordt gemaakt. 

 

Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: