Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen. Voorheen kon een DGA een pensioenvoorziening binnen de eigen (pensioen) BV regelen. Dit is echter sinds 1 juli 2017 niet meer toegestaan. Gelukkig zijn er nog steeds voldoende mogelijkheden voor een DGA om pensioen op te bouwen. Naast het doen van investeringen, zoals bijvoorbeeld in de eigen onderneming of in onroerende goederen zijn er ook diverse andere mogelijkheden.  


Mogelijkheden

Een DGA heeft de volgende mogelijkheden om pensioen op te bouwen:

 

Wanneer een DGA ervoor kiest om pensioen op te bouwen middels sparen of beleggen dan wordt er een bank- of beleggingsrekening geopend waarop de DGA periodiek geld kan storten. Het voordeel hiervan is dat dit een zeer flexibele constructie is en dat een DGA dan vrijwel altijd direct toegang heeft tot het opgebouwde kapitaal. Het nadeel is dat het opbouwen van een pensioen op deze manier niet fiscaalvriendelijk plaats vindt.

Een DGA kan er ook voor kiezen om pensioen op te bouwen door middel van een lijfrente. Er wordt dan een lijfrente afgesloten bij een verzekeraar of bank. Het voordeel is dat dit fiscaalvriendelijk gebeurt. Het nadeel is dat de DGA binnen deze constructie niet direct toegang heeft tot het opgebouwde kapitaal. Dit biedt de DGA dan minder flexibiliteit. 

Het is voor een DGA ook mogelijk om pensioen op te bouwen. Dit kan bij sommige verzekeraars ook binnen de collectieve pensioenregeling. De DGA van de onderneming neemt dan ook deel aan de pensioenregeling voor de medewerkers. Een collectieve pensioenregeling bestaat veelal uit meer dan alleen het opbouwen van een pensioenvoorziening voor later. De volgende onderdelen worden meestal ook toegevoegd: Partner- en wezenpensioen, Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een ANW-hiaat. Dit zorgt ervoor dat een DGA direct ook een volledige oplossing voor zichzelf heeft. 

 


Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van pensioenen. Naast het adviseren en beheren van pensioenregelingen kunnen wij bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden voor een second opinion of het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden.

Advies

Welke manier van pensioenopbouw het beste bij je past is afhankelijk van diverse factoren. Wat is bijvoorbeeld je (gezins)situatie, hoe ziet je financiële situatie eruit of wil je het gereserveerde (pensioen)geld direct tot je beschikking kunnen hebben? Wellicht heb je ook een voorkeur op welke wijze je pensioen wilt opbouwen. Om je van een goed advies te kunnen voorzien bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen onder andere diverse onderwerpen aan bod.

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Vervolgens wordt er een ontwerp pensioenregeling vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat voor jullie de beste keuze is. Binnen ons advies ontvang je altijd een onderbouwing van ons advies. 

Wij begeleiden volledig bij het doorvoeren van de nieuwe pensioenregeling binnen de onderneming, ook richting jullie medewerkers. 


Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de pensioenregeling is ingeregeld dan start de beheerperiode. Het beheren van de regeling is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Telefonische helpdesk 
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
Ondersteuning bij life-events

 

Bijstand bij conflicten
Begeleiding medewerkers bij pensionering
Hulp bij werkwijze portal

 

Pensioenopbouw in eigen beheer

Het is belangrijk dat medewerkers ook goed geïnformeerd worden over hoe het pensioenstelsel in Nederland eruit ziet en wat de inhoud is van de pensioenregeling. Een goede uitleg over pensioen en de inhoud van de pensioenregeling is dan ook cruciaal. Dit kan in de vorm van een (groeps)presentatie. Wij raden echter aan om dit altijd middels persoonlijke gesprekken te doen. In de praktijk merken wij namelijk dat pensioen pas echt de interesse wekt bij medewerkers wanneer het duidelijk wordt wat dit persoonlijk betekent voor diegene. Dit lukt het beste wanneer de persoonlijke situatie goed inzichtelijk wordt gemaakt. 

 

Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: