WIA werknemersverzekeringen zijn verzekeringen voor medewerkers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. De verzekeringen keren rechtstreeks uit aan de medewerkers en bieden daarmee financiële bescherming aan medewerkers die door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden en daardoor een deel van hun inkomen zijn verloren.

De volgende WIA werknemersverzekeringen zijn het meest gangbaar: 


WGA Gat Uitgebreidverzekering

Wanneer een medewerker na twee jaar ziekte nog tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is dan komt diegene in de WIA terecht en ontvangt dan veelal een WGA uitkering. Dit kan echter (op termijn) leiden tot een forse inkomensdaling omdat de uitkering afhankelijk is van het benutten van de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is hiervoor het salaris ook gemaximeerd op de WIA loongrens (van € 66.956 in 2023). Voor het salaris boven deze grens ontvangt de arbeidsongeschikte medewerker dan ook geen uitkering. De WGA Gat Uitgebreid verzekering zorgt voor een aanvulling tot 70% van het oude gemaximeerde salaris (minus 70% van het inkomen dat diegene nog verdient en de WGA-uitkering). Daarbij keert de verzekering ook een bonus van 5% uit wanneer er meer dan 50% wordt gewerkt dan is beoordeeld door het UWV.

 

WIA Excedentverzekering

Een WGA gat verzekering biedt dekking tot aan de WIA loongrens (€ 66.956 in 2023). Een WIA Excedent verzekering biedt dekking voor het salaris dat boven deze grens ligt. De verzekering heeft als doel om het inkomensverlies boven de WIA loongrens op te vangen tijdens de periode dat iemand een WGA uitkering ontvangt. Met een WIA Excedentverzekering is een arbeidsongeschikte medewerker verzekerd voor een aanvulling tot 70% van het oude salaris boven de WIA loongrens, rekening houdend met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het maximaal te verzekeren salaris ligt veelal tussen € 150.000 en € 250.000.

 

WIA Bodemverzekering

Wanneer een medewerker na twee jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt is dan komt diegene niet in de WIA terecht en ontvangt dan ook niet een WGA uitkering. Dit leidt vaak direct tot een daling van de inkomsten. De WIA 35min verzekering keert uit wanneer iemand tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is en vult 25% aan van het sv loon. Het maximaal te verzekeren salaris bedraagt veelal rondom de € 125.000. Voor deze verzekering geldt een beperkte maximale uitkeringsduur.

Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van WIA werknemersverzekeringen. Naast het adviseren en beheren van deze verzekeringen kunnen wij bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden voor een second opinion of het vervaardigen van een duidelijk communicatieplan richting de medewerkers.

Advies

Welke ziekteverzuimverzekering het beste past bij je onderneming is afhankelijk van diverse factoren. Om je van een goed advies te kunnen voorzien bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Inzicht werkzaamheden en toekomst-plannen met daarbij ook inzicht in de wensen, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring en het personeel(beleid).

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Dit gebeurt conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt er een ontwerp pensioenregeling vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat de beste keuze is. Binnen ons advies onderbouwing ook altijd ons advies. Hierbij wordt naast prijsstelling ook de voorwaarden, producteigenschappen, 
performance en communicatiemiddelen  beoordeeld door ons. 

Wanneer de verzekeringen zijn ingeregeld begeleiden wij jullie volledig bij het doorvoeren van de nieuwe verzekeringen binnen de onderneming. Wij begeleiden bijvoorbeeld de HR afdeling mbt de nieuwe portal en geven uitleg over de administratieve werkwijze van de nieuwe verzekeraar.

Wij communiceren altijd voordat een adviestraject wordt opgestart een duidelijke tijdslijn, zodat het jullie geheel duidelijk is hoe lang het adviestraject gaat duren. Vervolgens kunnen wij gezamenlijk een planning maken met betrekking tot de implementatie van de ziekteverzuimverzekering.

Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de collectieve ziekteverzuimverzekering is ingeregeld, gewijzigd of overgesloten naar een andere verzekeraar dan start de beheerperiode. Het beheren van de verzekering is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning
aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Helpdesk voor werkgever 
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

Bijstand bij conflicten
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
Hulp bij werkwijze werkgeversportal

Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: