De medewerkers zijn vaak een kostbare bezit van een onderneming. Het is daarom van groot belang dat er goed wordt gezorgd voor de medewerkers. Ook wanneer iemand
arbeidsongeschikt raakt. Het is belangrijk dat de medewerker dan goed wordt begeleid, waardoor diegene weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dat is fijn voor de zieke medewerker maar ook voor de onderneming. Hoe korter het verzuim is hoe lager de kosten voor vervanging en loondoorbetaling. Een goede ziekteverzuimverzekering met een passende bijbehorende arbodienstverlening kan hieraan een goede bijdrage leveren.


Een ziekteverzuimverzekering

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt wordt dan is er in eerste instantie een loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee ziektejaren. De hoogte hiervan is met name  afhankelijk van wat hierover is afgesproken met de medewerkers. Wettelijk dient dit minimaal 70% te zijn en eventueel aanvullend met wat er is opgenomen in een verplichte collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De kosten van de loondoorbetaling komen voor rekening van de onderneming. De onderneming kan ervoor kiezen om deze kosten zelf te betalen of om hiervoor een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. De onderneming heeft daarnaast ook wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verzuimbegeleiding. Er dient hiervoor een basiscontract te worden afgesloten bij een arbodienstverlener.

Een goede ziekteverzuimverzekering wordt volledig passend gemaakt naar de situatie en wensen van de onderneming. De diverse uitgangspunten worden hiervoor goed afgestemd op elkaar, zoals de eigenrisico termijn, de hoogte van de dekking, het meeverzekeren van de doorlopende werkgeverslasten en tot slot het bijsluiten van een passend arbo-pakket met betrekking tot de verzuimbegeleiding.

 

Verzuimbegeleiding

Tijdens de eerste twee ziektejaren van een medewerker is een onderneming verplicht om ervoor te zorgen dat de zieke medewerker wordt begeleid. Dit wordt ook wel verzuimbegeleiding genoemd. Er kan hiervoor een arbodienstpakket worden afgesloten. Dit kan separaat worden afgesloten of bijgesloten worden op ziekteverzuimverzekering. Vaak is er keuze uit een All-In pakket of een pakket op basis van verrichtingen. In het laatste geval is er dan alleen een basis contract en moet voor alle verdere werkzaamheden die uitgevoerd worden los betaald worden aan de arbodienstverlener.

Onze dienstverlening

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening aan op het gebied van ziekteverzuimverzekeringen. Naast het adviseren en beheren van ziekteverzuimverzekeringen kunnen wij bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden voor een second opinion of het separaat afsluiten van een nieuw pakket arbodienstverlening.

Advies

Welke ziekteverzuimverzekering het beste past bij een onderneming is afhankelijk van diverse factoren. Om een goed advies te kunnen geven bestaat ons adviestraject standaard uit een uitgebreid marktonderzoek met diverse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit de volgende vier stappen:

Een adviestraject wordt altijd gestart met een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Inzicht werkzaamheden en toekomst-plannen met daarbij ook inzicht in de wensen, financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring en het personeel(beleid).

Tijdens de analyse wordt de verkregen informatie geanalyseerd. Dit gebeurt conform de leidraden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vervolgens wordt er een ontwerp ziekteverzuimverzekering  vervaardigd en een marktonderzoek uitgevoerd. 

Een advies gaat verder dan alleen aan te geven wat de beste keuze is. Binnen ons advies onderbouwing ook altijd ons advies. Hierbij wordt naast prijsstelling ook de voorwaarden, producteigenschappen, 
performance en 
communicatiemiddelen  beoordeeld door ons. 

Wij begeleiden ook bij het doorvoeren van de verzekering binnen de onderneming. Denk aan: uitleg aan de HR afdeling mbt werking van de portal en indien gewenst extra uitleg over de administratieve werkwijze van de nieuwe verzekeraar. Zodat het duidelijk is hoe de nieuwe verzekeraar te werk gaat.


Wij communiceren altijd voordat een adviestraject wordt opgestart een duidelijke tijdslijn, zodat het geheel duidelijk is hoe lang het adviestraject gaat duren. Vervolgens wordt er gezamenlijk een planning gemaakt met betrekking tot de implementatie van de ziekteverzuimverzekering.

Beheer

Wanneer het adviestraject is afgerond, en de collectieve ziekteverzuimverzekering is ingeregeld, gewijzigd of overgesloten naar een andere verzekeraar dan start de beheerperiode. Het beheren van de verzekering is een vast onderdeel van onze dienstverlening. Tijdens de beheerfase nemen wij diverse werkzaamheden uit handen en bieden wij een uitgebreide ondersteuning
aan. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor mogelijk:

 

Ondersteuning bij administratieve werkzaamheden
Helpdesk voor werkgever 
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid

Bijstand bij conflicten
Toezicht op correcte uitvoering periodieke wijzigingen
▶ Hulp bij werkwijze werkgeversportal

Meer weten?

Heb je nog aanvullende vragen of wil je eens sparren over dit onderwerp, bel ons dan gerust. Wij hebben hiermee uitgebreide ervaring. Jordi van Vugt helpt je graag verder. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of per email naar jvanvugt@simtra.nl.


Kennismaken

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons.


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Contactformulier

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: