Uw brandverzekering heeft een verplichte elektra keuring

Gepubliceerd op 24 februari 2022 om 13:57

Heeft u een brandverzekering? Vergeet dan niet de verplichte keuring te regelen. De meeste verzekeringsmaatschappijen (die brandverzekeringen aanbieden voor bedrijven) hanteren namelijk clausules waarin een elektra keuring (zoals een NEN keuring) verplicht wordt gesteld. In deze blog leest u waarom dat is en welke keuringen er zijn. 


Waarom een keuring

Een goedwerkende elektronische installatie is voor ieder bedrijf onmisbaar en wordt door iedereen vanzelfsprekend geacht. Kleine aanpassingen zoals een extra stopcontact of schakelaar worden vaak door een handige ondernemer zelf opgepakt. Of er wordt gewerkt met verlengsnoeren en kabelhaspels. Zolang alles nog goed werkt, is er niet altijd voldoende aandacht voor periodiek onderhoud aan de installatie. Dit, en met  name het slecht onderhouden van een elektrische installatie, brengt risico's met zich mee. Stof kan zich bijvoorbeeld ophopen in de groepenkast, muizen kunnen aan kabels knagen en kabels kunnen oververhit raken en smelten wanneer haspels niet volledig zijn uitgerold of wanneer ze in een kluwen bij elkaar liggen. Dit soort omstandigheden kunnen leiden tot onveilige situaties waarbij iemand een elektrische schok kan krijgen of waarbij brand kan ontstaan. Naar schatting ontstaat circa 30% van alle branden bij bedrijven door een defect in de elektrische installatie. Dat is de reden waarom verzekeraars een periodieke elektrakeuring eisen. Het niet voldoen aan de eisen kan bij schade leiden tot geen of lagere uitkering. De meeste ondernemers willen gelukkig zelf graag ook dat de keuring, en daarmee hun elektrische installatie, op orde is. Het betreft tenslotte de continuïteit van de eigen onderneming en de veiligheid van de medewerkers. Dit maakt een periodieke keuring altijd belangrijk, ook al zijn er hiervoor geen verzekeringseisen.

Welke keuring

Er zijn verschillende keuringsnormen in gebruik als het gaat om de elektra bij bedrijven. Wanneer de verzekeraar een periodieke elektrakeuring voorschrijft, dan moet er gekeurd worden volgens de NEN 3140 norm of volgens de NTTA 8220 norm. Een elektrakeuring moet minimaal elke 5 jaar plaatsvinden. Voor bedrijven met een relatief hoge belasting van de elektrische installatie is elke 3 jaar de regel. Hieronder worden de belangrijkste keuringsnormen kort uitgelegd.

NEN 3140

Een elektrakeuring conform NEN 3140 inventariseert de gebruiksrisico’s van het elektrisch materieel, bijvoorbeeld bij aanraking van installaties door een persoon. Er is geen wettelijke verplichting om een NEN 3140 keuring uit te voeren. Wel moet een werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Een periodieke veiligheidskeuring aan de hand van de NEN 3140 is een goed hulpmiddel om die te waarborgen.

SCIOS Scope 8 

Met een SCIOS Scope 8 elektrakeuring wordt het aanrakingsgevaar van de elektrische installatie in kaart gebracht. Dit is het geheel van bekabeling in het bedrijfspand, zoals de bekabeling in muren en stopcontacten. De keuring voldoet aan NEN 3140 en de Arbowet.

SCIOS Scope 9 

De SCIOS Scope 9 is de elektrakeuring voor alle apparatuur binnen het bedrijf met een stekker. Het doel van de keuring is het voorkomen van lichamelijk letsel bij het personeel door aanraking of gebruik van elektrische apparatuur. De keuring voldoet aan NEN 3140 en de Arbowet.

 

SCIOS Scope 10

De SCIOS Scope 10 inspectie brengt de brandrisico’s van het elektrisch materieel in kaart volgens de NTA 8220. Deze keuring wordt uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf en een speciaal voor deze keuring opgeleide inspecteur. De SCIOS Scope 10 keuring is geen wettelijke verplichting, maar kan wel geëist worden door verzekeraars voor een brandverzekering.


NTA 8220

Een elektrakeuring volgens NTA 8220 brengt de brandrisico’s van het elektrisch materieel in een bedrijf in kaart. De inspecteur beoordeelt het brandrisico van het elektrisch materieel in een bepaalde ruimte.

 

Meer informatie

Wilt u weten welke keuring van toepassing is op jouw brandverzekering? Neem hiervoor dan gerust contact op met Rob Verkaik. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-48683015 of stuur een e-mail naar rverkaik@simtra.nl.

 


Contact

Neem gerust eens contact op met ons. 

Simtra B.V.


Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht

Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Volg ons

Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: