Keyman, een onmisbare schakel in verzekeringen van kennisintensieve organisaties

Gepubliceerd op 3 mei 2022 om 15:14


Binnen een onderneming zijn sommige personen onvervangbaar doordat zij bijvoorbeeld zeer specialistische kennis of jarenlange ervaring hebben. Dit zijn de zogenoemde sleutelfiguren van de onderneming. Een keymanverzekering compenseert het financieel verlies dat wordt veroorzaakt wanneer een sleutelfiguur overlijdt. 


Waarom een keymanverzekering?

Een keymanverzekering is een speciale vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt het bedrijf gecompenseerd voor mogelijk financieel verlies dat wordt veroorzaakt door overlijden van een persoon die van essentieel belang is voor de onderneming. Dit kan één van de compagnons zijn, maar natuurlijk ook iemand anders binnen uw bedrijf met specifieke kennis of ervaring. Van deze kritische personen in de organisatie hangt veel af. Veel kennis is te delen, maar er zitten altijd factoren “in het hoofd”. Als organisatie of investeerder in deze organisatie wilt u het risico op overlijden van een of meerdere key personen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Een keymanverzekering is hier een goede oplossing voor.


Hoe bepaal ik het verzekerd bedrag voor een keymanverzekering?

Het bepalen van het benodigde bedrag vraagt de nodige berekeningen. Veelal kan je accountant helpen bij het berekenen van het juiste bedrag, ook afhankelijk van eigen wensen en eisen van investeerders. Is eenmaal dit bedrag bepaald, dan kun je kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

1. Het verzekerde bedrag blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag dat gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft.

2. Het verzekerde bedrag stijgt. Verwacht je in de toekomst een groei van de onderneming? Dan kun je er voor kiezen om jaarlijks het verzekerd bedrag bij te stellen.

3. Het verzekerde bedrag daalt. Je kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag jaarlijks te laten dalen. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat je voldoende eigen middelen opbouwt in de komende jaren.

Het bedrag wat aangehouden wordt is veelal 5 tot 10 maal de jaarbeloning van de keyman of een aantal maal de winstmarge van de onderneming. Voor ondernemingen die nog in de onderzoeksfase zitten treden wij in overleg met de onderneming en de verzekeraar welke mogelijkheden er zijn.


Arbeidsongeschiktheid

Binnen een keymanverzekering is alleen het overlijden van een keyman gedekt. Er is geen dekking wanneer een keyman arbeidsongeschikt wordt. Dit wordt veelal verzekert middels een ziekteverzuimverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Heb je deze nog niet dan raden wij je aan om naar de mogelijkheden hiervan te kijken. De impact op de onderneming van bijvoorbeeld een langdurig zieke keyman kan uiteraard eveneens groot zijn.

 

Arbeidsongeschiktheid

Binnen een keymanverzekering is alleen het overlijden van een keyman gedekt. Er is geen dekking wanneer een keyman arbeidsongeschikt wordt. Dit wordt veelal verzekert middels een ziekteverzuimverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Heb je deze nog niet dan raden wij je aan om naar de mogelijkheden hiervan te kijken. De impact op de onderneming van bijvoorbeeld een langdurig zieke keyman kan uiteraard eveneens groot zijn.

 

Meer weten?

Heb je vragen met betrekking een keymanverzekering of bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met ons. Jordi van Vugt staat u hierover graag te woord. Hij is bereikbaar op 06-15222680 of stuur een e-mail naar jvanvugt@simtra.nl.


Contact

Eens bellen? Neem gerust contact op met ons. 


Simtra B.V.
Telefoon: 010-3412161
E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht

Laat hier je gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

Volg ons

Wij zijn ook actief op social media.

 

Volg ons op: