Hoe bepaal ik de limiet voor mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Gepubliceerd op 29 maart 2022 om 15:56


Een aansprakelijkheidsverzekering heeft altijd een verzekerde limiet. Dit bepaalt wat het maximale bedrag is wat een verzekeraar uitkeert. Maar hoe bepaalt u het te verzekeren bedrag?

 

Componenten


Een aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit de volgende componenten waarvoor we de limiet kunnen bepalen, waarbij we ook een tweetal andere dekkingen toevoegen, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid:

  • Algemene aansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap)
  • Productaansprakelijkheid
  • Milieu aansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid

Stappen


Stap 1 : Wettelijke plicht


Is er in de landen waarvoor de dekking moet gelden een wettelijke plicht voor een bepaalde verzekerde limiet? Soms komt het voor dat een land een minimale limiet eist voor een verzekering. Veelal zijn dit verkeersgerelateerde aansprakelijkheden, in Nederland de WA-dekking voor motorvoertuigen. Aan deze wettelijke limiet dient u te voldoen zonder uitzondering.

 

Stap 2 : Contractuele plicht


Zijn er met partijen afspraken gemaakt over de te verzekeren limiet in de aansprakelijkheidsverzekering? Denk hierbij aan afnemers, leveranciers, bestuurders of toezichthouders of medewerkers? Deze contractuele afspraken dienen nagekomen te worden. Belangrijk is daarom om voordat de afspraak gemaakt wordt te kijken naar de gevolgen voor de onderneming. Moet de verzekering aangepast worden? Wat zijn de kosten voor deze aanpassing van de aansprakelijkheidsverzekering? Voldoen mijn verzekeringen aan de contractuele eisen die ik ben overeengekomen?

 

Stap 3 : Wat past bij jou als ondernemer en onderneming


Zijn er geen wettelijke of contractuele eisen of zijn deze eisen minimaal dan dient u te kijken naar wat gebruikelijk is in de markt bij vergelijkbare ondernemingen, maar zeker ook naar waar u uzelf goed bij voelt. Wat past bij de onderneming en het risico dat ik loop? Als het mis gaat, wat is dan de maximale aansprakelijkheid? Maar ook, waar voel ik mij gerust bij? Een verzekeringsadviseur kan verschillende offertes opvragen met verschillende verzekerde sommen. Een hogere verzekerde som heeft een hogere premie, maar wellicht is deze hogere premie de extra nachtrust waard? Hier komt een persoonlijke voorkeur bij kijken. Bent u risicomijdend of durft u een risico te nemen als ondernemer.

 

Laat u adviseren om tot een gewogen keuze te komen. Deze is niet altijd zwart-wit. Een deel is ook het gevoel waar u als ondernemer een kosten-baten afweging moet maken.

 

Meer informatie


Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem hiervoor dan gerust contact op met Rob Verkaik. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-48683015 of stuur een e-mail naar rverkaik@simtra.nl.

 


Contact


Neem gerust eens contact op met ons. 


Simtra B.V.


Telefoon: 010-341 21 61

E-mail   : info@simtra.nl

Stuur een bericht


Laat hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

 

Volg ons


Wij zijn actief op social media.

 

Volg ons op: