ONZE BLOGS


Wij houden u graag op de hoogte over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche. Lees hierover meer in de volgende blogs: 

Bekijk nu of overstappen met je verzekeringen interessant is

Wanneer je benieuwd bent of overstappen mogelijk is en ook interessant is voor je, dan raden wij aan om je verzekeringen nu te bekijken. Dit is namelijk het moment hiervoor. Wij kunnen je hierbij helpen door een uitgebreid marktonderzoek uit te voeren. Wij beoordelen alle verzekeringen dan niet alleen op premie, maar ook op uitgangspunten, voorwaarden en controleren dan ook gelijk of de bedragen op je polissen nog actueel zijn en aansluiten op je situatie, waardoor eventuele onderverzekering kan worden voorkomen.  

Lees meer »

Het belang van veiligheid binnen je onderneming

Een onderneming of verhuurder van onroerend goed is natuurlijk dagelijks met de eigen bedrijfsvoering bezig om dit voor nu en de toekomst optimaal in te richten. Nieuwe klanten, het proces optimaliseren en goed personeel vinden en houden. Veiligheid van de onderneming is iets wat veelal als gegeven beschouwd wordt, iedereen doet dat naar eigen eer en geweten zo optimaal mogelijk. Burghgraef  van Tiel (BvT) heeft, om dit proces te ondersteunen enkele checklists gemaakt hoe je om kunt gaan met veiligheid. Denk daarbij aan een checklist voor een jaarlijkse of maandelijkse zelfinspectie, hoe om te gaan met brandgevaarlijke werkzaamheden of voor het incidenteel buiten gebruik stellen van de brandmeldinstallatie.Via deze link kom je bij de checklists van BvT om zelfstandig de inspectie te doen en daarbij de mensen binnen de onderneming te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.

Lees meer »

Is een RI&E daadwerkelijk verplicht?

Als een onderneming geen medewerkers in dienst heeft, hoeft er geen RI&E te worden gemaakt. Onder medewerkers vallen ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten. Zijn er wel medewerkers dan is een RI&E dus verplicht.

Lees meer »

Schade door zonnepanelen is nu wel te verzekeren

Wie er voor de kosten van het opruimen opdraait, was vaak niet duidelijk. Aansprakelijkheid is namelijk niet altijd aan de orde. De gebouwverzekering dekt opruimen beperkt tot en met de buren. En bij zonnepaneeldeeltjes is er geen sprake van verontreiniging, waardoor dit ook niet verzekerd was op de milieuschadeverzekering.

Lees meer »

Rol van Architecten en de Wkb

De Wkb is bedoeld om opdrachtgevers betere bescherming te bieden. Omdat de opdrachtgever verplicht is om een kwaliteitsborger aan te stellen, zal ook het werk van architectenbureaus onder een vergrootglas komen te liggen. De kwaliteitsborgers zullen kritisch zijn vooraf aan het bouwproject maar ook tijdens en achteraf. Een architect, als cruciale speler in het traject, zal ook kritisch beoordeeld worden. Het toezicht zal naar verwachting intensiever en kritischer worden.

Lees meer »

Proefpersonenverzekering (Clinical Trial)

Het onderzoeksinstituut welke medisch onderzoek doet is wettelijk verplicht een proefpersonen verzekering of Clinical Trial verzekering af te sluiten. Denk hierbij aan ziekenhuizen, CRO, Life Science, Biotech ondernemingen of ondernemingen welke medische hulpmiddelen ontwikkelen welke een onderzoek conform de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO)met mensen laat uitvoeren. Als het onderzoek wordt verricht door een door de minister aangewezen instelling, dienst of bedrijf van de Rijksoverheid - zoals die vallend onder het ministerie van VWS of Defensie - is geen WMO-proefpersonenverzekering of aansprakelijkheidsverzekering nodig (artikel 7 lid 10 WMO). Een studie valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

Lees meer »

Keyman, een onmisbare schakel in verzekeringen van kennisintensieve organisaties

Een keymanverzekering is een speciale vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt het bedrijf gecompenseerd voor mogelijk financieel verlies dat wordt veroorzaakt door overlijden van een persoon die van essentieel belang is voor de onderneming. Dit kan één van de compagnons zijn, maar natuurlijk ook iemand anders binnen uw bedrijf met specifieke kennis of ervaring. Van deze kritische personen in de organisatie hangt veel af. Veel kennis is te delen, maar er zitten altijd factoren “in het hoofd”. Als organisatie of investeerder in deze organisatie wilt u het risico op overlijden van een of meerdere key personen zoveel mogelijk buiten de deur houden. Een keymanverzekering is hier een goede oplossing voor.

Lees meer »