ONZE BLOGS


Wij houden u graag op de hoogte over de actualiteiten en ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche. Lees hierover meer in de volgende blogs: 

Waarom verzekeringen opnemen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Het aanbieden van verzekeringen als secundaire arbeidsvoorwaarde toont waardering en zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers. Het laat zien dat de onderneming bereid is om verder te gaan dan het wettelijk vereiste minimum en zich inzet voor de bescherming van de werknemers en hun gezinnen.

Lees meer »

Bekijk om deze redenen je verzekeringen regelmatig

Je onderneming verandert voortdurend. Er kunnen nieuwe activiteiten worden gestart, spullen worden aangeschaft, medewerkers worden aangenomen of je bedrijfsmodel wordt herzien. Deze veranderingen zorgen ervoor dat je verzekeringen (direct) aangepast moeten worden. Wij zien bijvoorbeeld regelmatig dat ondernemingen zijn gestart met nieuwe activiteiten, maar dit niet hebben doorgegeven aan de verzekeraar. Bij schade kan dit leiden tot vervelende discussies en teleurstellingen, omdat een verzekeraar dan kan besluiten niet uit te keren.  

Lees meer »

Rechtshulp On Demand: Snelle en Efficiënte Juridische Bijstand

Met rechtshulp on demand kunnen individuen direct contact opnemen met juridische professionals via verschillende kanalen, zoals telefoon, e-mail of online chat. Dit betekent dat ze snel antwoord kunnen krijgen op hun juridische vragen en direct advies kunnen ontvangen zonder maandenlang te hoeven wachten op een afspraak met een advocaat. Snelle toegang tot juridisch advies kan cruciaal zijn in urgente situaties waarin snelle actie vereist is.

Lees meer »

Aandachtspunten voor het afsluiten van een verzuimverzekering

Een verzuimverzekering is een verzekering die een onderneming beschermt tegen de kosten van verzuim wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt. De onderneming heeft naast de verplichting tot loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziekte jaren ook de verplichting om deze werknemer(s) te helpen re-integreren. Een verzuimverzekering dekt het salaris dat doorbetaald moet worden gedurende de eerste twee ziektejaren, daarbij kunnen ook re-integratiekosten worden meeverzekerd. Het afsluiten van een verzuimverzekering kan hierdoor een verstandige keuze zijn voor een onderneming die zich wil beschermen tegen de kosten van ziekteverzuim. 

Lees meer »

Bekijk nu of overstappen met je verzekeringen interessant is

Wanneer je benieuwd bent of overstappen mogelijk is en ook interessant is voor je, dan raden wij aan om je verzekeringen nu te bekijken. Dit is namelijk het moment hiervoor. Wij kunnen je hierbij helpen door een uitgebreid marktonderzoek uit te voeren. Wij beoordelen alle verzekeringen dan niet alleen op premie, maar ook op uitgangspunten, voorwaarden en controleren dan ook gelijk of de bedragen op je polissen nog actueel zijn en aansluiten op je situatie, waardoor eventuele onderverzekering kan worden voorkomen.  

Lees meer »

Het belang van veiligheid binnen je onderneming

Een onderneming of verhuurder van onroerend goed is natuurlijk dagelijks met de eigen bedrijfsvoering bezig om dit voor nu en de toekomst optimaal in te richten. Nieuwe klanten, het proces optimaliseren en goed personeel vinden en houden. Veiligheid van de onderneming is iets wat veelal als gegeven beschouwd wordt, iedereen doet dat naar eigen eer en geweten zo optimaal mogelijk. Burghgraef  van Tiel (BvT) heeft, om dit proces te ondersteunen enkele checklists gemaakt hoe je om kunt gaan met veiligheid. Denk daarbij aan een checklist voor een jaarlijkse of maandelijkse zelfinspectie, hoe om te gaan met brandgevaarlijke werkzaamheden of voor het incidenteel buiten gebruik stellen van de brandmeldinstallatie.Via deze link kom je bij de checklists van BvT om zelfstandig de inspectie te doen en daarbij de mensen binnen de onderneming te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.

Lees meer »

Is een RI&E daadwerkelijk verplicht?

Als een onderneming geen medewerkers in dienst heeft, hoeft er geen RI&E te worden gemaakt. Onder medewerkers vallen ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten. Zijn er wel medewerkers dan is een RI&E dus verplicht.

Lees meer »